imagen de marcador de posición
Publicaciones en VIVO
 

Soldi, Valdir

Persona

Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçados e Artefatos,  IBTeC , Brazil. 

Enfoque geográfico